Våre undersøkelser

Våre erfarne tannleger gir deg en rask og god behandling og tar godt vare på deg.

Vi fokuserer på god service, høy kvalitet og smertefri behandling, til konkurransedyktige priser!

Undersøkelsen

Tannlegebesøket starter ofte med en undersøkelse. Vår første regel er at pasienter må behandles med forsiktighet, spesielt de som har smerter, eller tannlegeskrekk. Når du kommer til vår klinikk, vil vi undersøke tennene dine for å se hva som plager deg, så bestemmer vi hvilken behandling som er nødvendig. Det kan være så enkelt som å rense tennene, eller behov for videre oppfølging med behandling. Dersom det blir aktuelt, kan vi sette opp en behandlingsplan tilpasset dine behov og ønsker.

Det er svært viktig for oss at du som pasient føler deg trygg under behandlingen. Du skal få full informasjon om hvordan den videre behandling gjennomføres. La oss få vite om du er bekymret, slik at vi kan justere behandlingen etter dine behov.

Det finnes flere muligheter for smertelindring, så ikke nøl med å snakke med oss om bekymringer eller spørsmål du måtte ha. Vi har en rekke muligheter for å gjøre ditt besøk hos oss så komfortabelt som mulig, både før, under og etter behandlingen.

Regelmessige undersøkelser forebygger tannsykdommer som hull, nervebetennelser og tann- og kjeveinfeksjoner. Undersøkelsene kan redusere risikoer for eventuelle omfattende behandlinger.

Du kan få refusjon fra HELFO. Våre tannleger avgjør om ditt tilfelle er innenfor regelverket og muliggjør refusjon eller ikke. Da betaler du i så fall bare en egenandel. Dersom du er i en livssituasjon som kan utløse støtte fra NAV, vil vi sette opp en behandlingsplan og et kostnadsestimat. Dette må du som pasient sende til NAV, som behandler søknaden.

Lurer du på om du får støtte fra HELFO eller NAV, bestill time eller ring oss for en gratis konsultasjon: 21 38 55 90.

Akutt hjelp

I noen tilfeller kan det være behov for akutt hjelp! Små infeksjoner kan raskt spre seg og fort bli til store utfordringer, i mer sjeldne tilfeller kan de bli livstruende. Ved en utslått tann, anbefales det å legge tannen i melk eller saltvann, eller holde den i munnen og deretter komme deg så raskt som mulig til tannlegen. Da er det en større mulighet for at tannen kan settes tilbake og reddes.

Skader som oppstår på tenner som medfører at de går tapt dekkes delvis av HELFO. Videre er skader som oppstår på tenner innenfor hjemmets fire vegger ofte dekket av hjemforsikringen og hvis det skjer utenfor hjemmet, dekkes skaden ofte av reiseforsikring. På skole eller arbeidsplass kan slik skade i noen tilfeller ansees som yrkesskade.

Følgende problemer skal behandles så snart som mulig og vi kan tilby akutt hjelp ved:

 • Tannverk
 • Knekt tann
 • Knekt eller mistet fylling med skarpe kanter
 • Hevelse med feber
 • Visdomstenner med betennelse
 • Traume og utslått tann

Akutt time gis på samme dag fra kl. 08:00 – 19:00.

Vi har også tannlegevakt og hjelper med akutte tilfeller på kvelds tid alle dager fra kl. 20:00 – 23:00.

Behandlinger

 • Rutinemessige undersøkelser
 • Tannpleie, rens med «Air-Flow»
 • Vanskelige tenner og røtter
 • Rotfyllinger
 • Trekking av visdomstenner
 • Oralkirurgi
 • Tannkroner og tannbroer
 • Tannproteser
 • Behandling av pasienter med tannlegeskrekk

Estetiske behandlinger

 • Tannbleking
 • Estetiske oppbygninger av tenner
 • Porselensfasetter
 • Tannregulering
 • Rynkebehandling
 • Leppeforstørrelse

Fyllinger

Fyllinger brukes for å tette hull i tenner, det som kalles karies. Karies er den vanligste årsaken til tannskader. I dag bruker vi fantastiske hvite fyllinger som ligner dine naturlige tenner. Besøker du oss regelmessig og i god tid, kan tenner repareres med en enkel fylling. Ved årlige undersøkelser oppdager vi skader på tennene før skadene blir så store at det kreves mer omfattende behandling.

Amalgam fyllinger brukes ikke lenger, det er funnet miljøfarlig. I henhold til forskning, kan metaller i amalgam skade helsen din, men her er forskerne uenige. Helseplager knyttet til amalgamfyllinger er et omdiskutert tema, og debatten om hvorvidt det kvikksølvholdige materialet skader helsen vår, går fortsatt blant fagfolk og pasienter. I Norge har det vært forbud mot å bruke amalgam siden 1. januar 2008. Dette var et resultat av restriksjoner på bruk av kvikksølvholdige produkter, gitt av Miljøverndepartementet.

Kroner

Store skader på tennene kan ikke repareres med fyllinger, da blir det nødvendig å behandle med krone. Tanntekniker fremstiller en krone med den fargen og formen som du er fornøyd med. Så festes tannkronen med sement på den ødelagte tannen.

Er du misfornøyd med formen på en tann, tannfargen (sterk misfarging), eller du har mellomrom mellom tenner, lager vi kroner til deg. Det kan bli full keramiske kroner eller skallfasetter som festes utenpå tennene. Lurer du på hva som er best i dit tilfelle, da kan vi tilby deg en gratis og uforpliktende konsultasjon. Vi setter opp en behandlingsplan med tidsplan etter ditt ønske!

Tannbro

En tannbro erstatter manglende tenner og hjelper å løse både funksjonelle og estetiske problemer. Det er et håndverk å lage en tannbro. Det gjøres av en tanntekniker til et kunstverk, så godt at en tannbro kan føles som dine egne tenner.

Behandlingen utføres i to tannlegebesøk. På den første dagen sliper vi nødvendige tenner, tar avtrykk og bestemmer fargen sammen med deg. På den andre dagen hos oss, prøves broen på plass og limes fast. Sliping av tenner utføres under lokal bedøvelse og er smertefritt.

Dental erosjon

Erosjonsskader på tennene regnes i dag for å være en ny folkesykdom! Dagens endrede livsstil medfører at våre tenner stadig oftere blir utsatt for en kjemisk påvirkning som kan føre til erosjonsskader. Ett tydelig eksempel på dette er at vi drikker betydelig mer sure drikker. Dessuten har forekomsten av ulike livsstilsrelaterte sykdommer økt, ofte med symptomer i form av refluks eller oppkast, noe som medfører at surt mageinnhold kommer opp til munnhulen. En ny risikofaktor for tannhelsen har dermed oppstått.

Den vanligste definisjonen av dental erosjon er «tap av tannens harde vev ved en kjemisk prosess som ikke involverer påvirkning av bakterier». Dette innebærer at erosjon, til forskjell fra karies, oppstår på en tannflate som ikke har bakteriebelegg. Dette er et syreangrep som medfører at tannsubstans går tapt – lag for lag – og det oppstår en erosjonsskade.

En tidig erosjonsskade gir ikke klinisk misfarging eller synbar oppmykning av tannflaten og er derfor mange ganger vanskeligere å oppdage. Dessuten har pasienten ofte ingen, eller bare svake symptomer i et tidlig stadium. Mer avanserte erosjonsskader er naturligvis lettere å diagnostisere fordi tapet av tannsubstans er større.

En pasient som har fått diagnostisert erosjon, bør følges opp med individuelle innkallingsintervaller og det må gjøres en vurdering av eventuell progresjon fra ulike oppfølgingstidspunkter.

Vi setter fokus på dette helseproblemet og vil på et tidlig tidspunkt gi deg god informasjon om forebyggende tiltak. Til dette hører også til at vi må innhente kost- og saliva analyser hos pasienter med erosjonsskader. Det er svært viktig å planlegge forebygging, registrere eventuell progresjon og forberede eventuell operativ behandling av lesjonene.

Rotfylling

Rotfylling er en bakterietett fylling av rotkanalen med et kunststoff i en tann hvor nerve- og åre vevet er fjernet. En rotfylling foretas hvis tannens nerve, pulpa, er skadet, eksponert eller død. Ved hjelp av en rotfylling fjernes tannens nerve samt bakterier fra pulpakammeret og rotkanalene. En rotfylling gjøres for å stabilisere tannen og forebygge ytterlige tannproblemer. Behandlingen er derfor nødvendig for å forhindre en videreutvikling av rotbetennelse, rotspissbetennelse, cyster eller tannbyller.

Hvis bakteriene har nådd inn til tannens nerve, pulpa, er en rotbehandling nødvendig. Det er forskjellige årsaker til at tannens nerve kan bli skadet, eksponert eller gått til grunne.

Tanntrekking

Det anbefales alltid å prøve og redde tenner. Tanntrekking regnes som den absolutte siste utvei. Ingenting er bedre enn å beholde sine egne tenner. Vi anbefaler alltid å prøve og beholde dem lengst mulig.

I de tilfeller hvor en tann ikke kan reddes, skal tannen trekkes. Tanntrekking utføres smertefritt med lokal bedøvelse. Det kan være ukomplisert å trekke en tann, men i enkelte tilfeller kan det bli komplisert. Det er når tannen må deles i flere fragmenter og fragmentene må fjernes bit for bit.

Etter trekkingen får du skriftlig og muntlig informasjon om hva som anbefales å gjøre etter tanntrekkingen. Det er vanlig med smerter og hevelser i operasjonsområdet, men kommer det bankende smerter, som ikke lindres med vanlige smertestillende tabletter, bør du oppsøke oss så snart som mulig.

Trekking av visdomstann

Visdomstennene er de bakerste (åttende) tennene i hver kjevehalvdel i et fullstendig tannsett. Visdomstennene er jeksler (molarer) som bryter frem i ca. 18–30-årsalderen. En visdomstann blir kun fjernet i tilfeller hvor den gjør skade. Hvis du opplever et vedvarende problem med en visdomstann, er den beste behandling oftest å fjerne visdomstannen. Et supplerende røntgenbilde kan vise hvordan dine visdomstenner er plassert i kjeven. Ut fra bildet kan vi vurdere om det er nødvendig å fjerne en eller flere av visdomstennene.

Det kan forekomme mild sårhet i området når tannen bryter gjennom slimhinnen/tannkjøttet i munnen. Ytterligere kan det oppstå midlertidig betennelse i tannkjøttet rundt en delvis frembrutt visdomstann. Det skyldes at bakterier opphoper seg i tannkjøttslommen og det kan gi følgende symptomer:

 • Sårhet
 • Rødhet
 • Hevelse
 • Problemer med å åpne munnen optimalt
 • Vanskeligheter med å svelge
 • Dårlig smak i munnen
 • Øm hevelse under kjeven

Betennelsen i tannkjøttet rundt en visdomstann kan behandles, men det kan være nødvendig å fjerne visdomstannen hvis betennelsen er gjentakende. Hvis du opplever ovennevnte symptomer bør du kontakte oss og få undersøkt dine tenner nærmere.

Visdomstenner kan fjernes, enten ved å bli trukket eller operert ut. Hvis visdomstannen er fullt frembrutt, vil den bli trukket ut som andre tenner. Er visdomstannen kun delvis eller slett ikke frembrutt, vil en operasjon være fremgangsmetoden for å få fjernet tannen.

Før en visdomstann blir fjernet, tar vi et eller flere røntgenbilder for å se hvordan tannen og roten er plassert i kjeven. En visdomstann kan være vanskelig å fjerne avhengig av bl.a. beliggenhet. Vi utfører oralkirurgi, så du som pasient hos oss, trenger ikke henvises til annen tannlege for bl.a. denne type kirurgi.

Tannlegeskrekk

Når tannlegeskrekk blir alvorlig, kan det innebære at en unngår helt å oppsøke tannlegen for å få hjelp og behandling. Det betyr at uansett smerter, problemer med spising, utseende eller annet, så oppsøker man ikke tannlegen.

Noen mennesker med tannlegeskrekk klarer å gå til tannlegen, men under svært stor påkjenning. Noen forteller at de ikke kan skille ut spesielle ting de er redd for, de er redd hele situasjonen.

Dette kan gi utslag på mange måter. Felles for de fleste er at angsten melder seg når en utsettes direkte for ting som har med tannbehandling å gjøre, når en tenker på det eller snakker om tannbehandling.

Samlet utgjør dette et stort ubehag, som en helst vil unngå. Det er ikke uvanlig at det fører til utsettelse av tannbehandling, eller at man unngår helt å oppsøke en tannlege.

Tannlegeskrekken kan ofte medføre at man kommer inn i en ond sirkel. Skrekken for tannlegen gjør at man unngår tannpleien og tannbehandlingen, noe som ofte fører til dårligere tenner og resulterer i et stort behandlingsbehov. Ikke sjelden medfører dette til Karis, betennelser, smerter og man får problemer med tygging. Mennesker med tannlegeskrekk har som oftest meget god innsikt i sin egen situasjon, og de skammer seg ofte over den.

Har du tannlegeskrekk, skal du vite at du ikke er alene om det og at det ikke er noe å skamme seg over!

Svært mange som lider av tannlegeskrekk kan fortelle om negative erfaringer hos tannlegen, som oftest fra da de var barn. Selv om innholdet i erfaringene kan variere, har de ofte to ting til felles: Smerter eller stort ubehag - og de har følt at de ikke har hatt kontroll over situasjonen.

Det er også mennesker som lider av tannlegeskrekk som har fortalt at de egentlig aldri har opplevd noe negativt hos tannlegen, de har bare alltid vært redd for å gå til tannlegen. Noen har fortalt om foreldre eller søsken som var redd, andre har fortalt om medelever eller kolleger som kom med grufulle historier etter tannlegebesøk.

Tannlegeskrekk kan behandles

Felles for de virksomme behandlingene av tannlegeskrekk, er at du som pasient, får hjelp på en kontrollert måte, til å utsette deg for de situasjonene du frykter. Tannlegen, eventuelt i samarbeid med en psykolog, kan lage en plan for hvordan dette skal gjennomføres. En vanlig tannbehandling brytes opp i «trappetrinn». Du skal beherske hvert trinn før vi går videre med behandlinger. God behandling vektlegger at du som pasient skal få oppleve kontroll og mestring. Det endelige behandlingsmålet er at du skal kunne gå til vanlig tannlege og mestre vanlig tannpleie og tannbehandling. Ofte vil dette målet kunne nås etter 5-7 behandlingstimer.

Ta imot hjelp og støtte til å ta kontakt med en tannlege, som kan og vil behandle tannlegeskrekk. Det kan være det som skal til for at du klarer å bryte den vonde sirkelen. Det er ikke uvanlig at den første kontakten med tannlegen blir tatt av en nær slektning eller venn som vil støtte deg. Det er viktig å gi støtte og oppmuntring til å gjøre noe med tilstanden. Ta kontakt med oss, vi er her for å hjelpe deg!

Vi kan tilby:

 • En gratis og uforpliktende samtale
 • En gratis og uforpliktende undersøkelse
 • Du skal ha full kontroll
 • Du skal lære å mestre situasjonene
 • Individuell og gradvis behandlingsplan etter dine ønsker
 • Avslappende atmosfære med musikk
 • Narkose (siste utvei)
 • Smertefri behandling

Vi anbefaler deg:

 • Ta med noen som kan støtte deg under tannlegebesøket
 • Ha med din egen musikk for å slippe og høre på ubehagelige lyder
 • Avbryt tannlegen under behandlingen, slik at tannlegen kan høre på dine ønsker
 • Be tannlegen om å informere deg om hva som skal gjøres og hvordan det utføres
 • Husk! Der er viktig å ha regelmessige undersøkelser for å unngå store tannskader